Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: September 16, 2011
  • Director: Wei Te- Sheng
  • Writer: Wei Te- Sheng
  • Cast: Lin Ching-Tai, Da-Ching, Vivian Hsu, Ando Masanobu, Umin Boya
  • Genre: , , ,

Comments