Tokyo Sonata (2009)

  • Studio: Regent Releasing
  • Release: March 13, 2009
  • Director: Kiyoshi Kurosawa
  • Writer: Kiyoshi Kurosawa
  • Cast: Teruyuki Kagawa, Kyoko Koizumi, Yu Koyanagi, Kai Inowaki, Haruka Igawa, Kanji Tsuda, Koji Yakusho
  • Genre: ,

Comments

AROUND THE WEB