The Banquet (Ye yan) (2006)

  • Studio: Metrodome Distribution
  • Release: September 15, 2006
  • Director: Feng Xiaogang
  • Writer: Qiu Gangjian, Sheng Heyu
  • Cast: Zhang Ziyi, Ge You, Daniel Wu, Zhou Xun
  • Genre: , , , ,

Comments