Summer Wars (Sama Wozu) (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: August 1, 2009
  • Director: Mamoru Hosoda
  • Writer: Satoko Okudera
  • Cast: Nanami Sakuraba, Ryunosuke Kamiki, Ayumu Saito, Mitsuki Tanimura, Sumiko Fuji, Chigusa Takaku
  • Genre: , , ,

Comments