Summer Palace (2008)

  • Studio: Palm Pictures
  • Release: January 18, 2008
  • Director: Ye Lou
  • Writer: Ye Lou, Feng Mei
  • Cast: Xueyun Bai, Lin Cui, Long Duan, Xiaodong Guo
  • Genre: ,

Comments