Shi Qi (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: April 28, 2009
  • Director: Joe Chow
  • Writer: Ju Ni
  • Cast: Anlian Yao, Joan Chen, Sam Chow, Songzi Xu, Vision Wei
  • Genre: , ,

Comments