Seven Swords (2007)

  • Studio: Dragon Dynasty
  • Release: January 2, 2007
  • Director: Tsui Hark
  • Writer: Cheung Chi-Sing, Chun Tin-Nam
  • Cast: Donnie Yen, Leon Lai, Charlie Yeung, Sun Honglei, Lu Yi, Kim So-Yeun, Lau Kar-Leung, Zhang Jingchu, Tai Liwu, Duncan Chow
  • Genre:

Comments