Sadako 3D (2013)

  • Studio: Well Go USA
  • Release: 2013
  • Director: Tsutomu Hanabusa
  • Writer: Kôji Suzuki, Yoshinobu Fujioka
  • Cast: Satomi Ishihara, Kôji Seto, Tsutomu Takahashi
  • Genre: ,

Comments