Sacrifice (2012)

  • Studio: Samuel Goldwyn Films
  • Release: July 27, 2012
  • Director: Chen Kaige
  • Writer: Chen Kaige
  • Cast: Ge You, Wang Xue Qi, Fan Bing Bing, Huang Xiao Ming
  • Genre: , ,

Comments