Logo

Plato's Academy (2009)

  • Studio: Unknown
  • Release: October 15, 2009
  • Director: Filippos Tsitos
  • Writer: Alexis Kardaras, Filippos Tsitos
  • Cast: Antonis Kafetzopoulos, Anastasis Kozdine, Titika Sarigouli, Yorgos Souxes, Kostas Koronaios
  • Genre: , ,
#16,984 20,032