Painted Skin: The Resurrection (2012)

  • Studio: Well Go USA
  • Release: August 17, 2012
  • Director: Wuershan
  • Writer: Wuershan
  • Cast: Xun Zhou, Kun Chen, Wei Zhao, Mini Yang, Shao-feng Feng, Fei Xiang, Tingjia Chen
  • Genre: , ,

Comments