Logo

Night Market Hero (2011)

  • Studio: Unknown
  • Release: January 28, 2011
  • Director: Yeh Tien-lun
  • Writer: Yeh Tien-lun, Gisele Yeh
  • Cast: David Chao, Alice Ko, Chu Ko-liang, Blue Lan, Lotus Wang
  • Genre: ,
#13,448 20,036