Lost In Thailand (2013)

  • Studio: Independent
  • Release: 2013
  • Director: Xu Zheng
  • Writer: Xu Zheng
  • Cast: Xu Zheng, Wang Baoqiang, Huang Bo
  • Genre: ,

Comments