Looking for Jackie Chan (2010)

  • Studio: Independent
  • Release: April 24, 2010
  • Director: Gangliang Fang, Ping Jiang
  • Writer: Xuan Hua, Jiamin Wu
  • Cast: Zhang Yishan, Jackie Chan
  • Genre: , , ,

Comments