Logo

Let the Bullets Fly (2012)

  • Studio: Variance Films
  • Release: March 2, 2012
  • Director: Wen Jiang
  • Writer: Wen Jiang
  • Cast: Yun-Fat Chow, Carina Lau, Xiaogang Feng
  • Genre: , , ,