Logo

How I Learned to Tell a Lie (2012)

  • Studio: Unknown
  • Release: July 10, 2012
  • Director: Shang-Sing Guo
  • Writer: Shang-Sing Guo
  • Cast: Kun-Yi Teng, Tien Wa, Min-Chih Wang, Pi-LI Yeh, Wei-min Ying
  • Genre: , ,
#15,944 19,852