Japan Sinks (2006)

  • Studio: Toho
  • Release: July 15, 2006
  • Director: Shinji Higuchi
  • Writer: Sakyo Komatsu, Masato Kato
  • Cast: Tsuyoshi Kusanagi, Kou Shibasaki, Etsushi Toyokawa, Mao Daichi
  • Genre: , , ,

Comments