Island of Dreams (Yume no Shima) (2009)

  • Studio: 2525 Films
  • Release: October 5, 2009
  • Director: Tetsuichirô Tsuta
  • Writer: Tetsuichirô Tsuta
  • Cast: Kido Ren, Kuraoka Ikuro, Nakamura Tatsuro, Wakamatsu Ako, Katayama Shigetaki, Hirasawa Takeru
  • Genre: ,

Comments