In Love We Trust (2008)

  • Studio: Film Movement
  • Release: November 26, 2008
  • Director: Xiaoshuai Wang
  • Writer: Xiaoshuai Wang
  • Cast: Liu Weiwei, Zhang Jiayi, Yu Nan, Cheng Taishen, Zhang Chuqian
  • Genre: ,

Comments