Gigantis, the Fire Monster (Gojira no gyakushû) (1955)

  • Studio: Toho
  • Release: April 24, 1955
  • Director: Motoyoshi Oda
  • Writer: Shigeaki Hidaka, Takeo Murata
  • Cast: Haruo Nakajima, Katsumi Tezuka, Hiroshi Koizumi, Setsuko Wakayama, Minoru Chiaki
  • Genre: , , , ,

Comments

AROUND THE WEB