Departures (Okuribito) (2009)

  • Studio: Regent Releasing
  • Release: 2009
  • Director: Yojiro Takita
  • Writer: Kundo Koyama
  • Cast: Masahiro Motoki, Ryoko Hirosue, Tsutomu Yamazaki, Kazuko Yoshiyuki, Kimiko Yo, Takashi Sasano
  • Genre: ,

Comments