Buddha Mountain (Guan Yin Shan) (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: October 21, 2011
  • Director: Li Yu
  • Writer: Li Yu, Fang Li
  • Cast: Fan Bingbing, Sylvia Chang, Jin Jing, Fei Long, Chen Po Lin
  • Genre: ,

Comments