Braid (Bian Zi) (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: April 22, 2011
  • Director: Chun-Yi Hsieh
  • Writer: Chun-Yi Hsieh
  • Cast: Xiao-Feng Qiu, Jun­-Jie Du, Rong-Qi Hua, Zi-Qi Xi, Yu-Zhen Xiao, Qiang Li
  • Genre: , ,

Comments