Logo

24 City (2009)

  • Studio: Unknown
  • Release: January 29, 2009
  • Director: Jia Zhang-ke
  • Writer: Jia Zhang-ke
  • Cast: Joan Chen, Liping Lü, Tao Zhao
  • Genre: , ,
#16,060 20,111