13 Assassins (Jûsan-nin no shikaku) (2010)

  • Studio: Magnolia Pictures
  • Release: September 25, 2010
  • Director: Takashi Miike
  • Writer: Takashi Miike, Kaneo Ikegami
  • Cast: Kôji Yakusho, Yûsuke Iseya, Tsuyoshi Ihara, Takayuki Yamada, Sosuke Takaoka, Kazuki Namioka
  • Genre: , , ,

Comments