Long Day's Journey Into Night (2019)

  • Studio: Kino Lorber
  • Release: April 12, 2019
  • Director: Gan Bi
  • Writer: Gan Bi
  • Cast: Wei Tang, Jue Huang, Sylvia Chang, Hong-Chi Lee, Yongzhong Chen, Feiyang Luo, Meihuizi Zeng, Chun-hao Tuan, Yanmin Bi, Lixun Xie, Xi Qi, Ming Dao, Zezhi Long, Jian Jun Ding, Kailong Jiang, Kai Liang

Video archive for the film Long Day's Journey Into Night, which has a domestic theatrical release in the year of 2019. There is currently one video available for the film, of which one and only one is a trailer, as listed below. Happy viewing!

Comments

AROUND THE WEB