The Blackout (2020)

  • Studio: Shout Factory
  • Release: June 2, 2020
  • Director: Egor Baranov, Nathalia Hencker
  • Writer: Ilya Kulikov
  • Cast: Maksim Artamonov, Filipp Avdeev, Yuriy Borisov, Oleg Boyko, Aleksey Chadov, Oleg Chugunov, Simon Dobravets, Maksim Emelyanov, Sergey Ershov, Artyom Eshkin, Maksim Evseev, Pyotr Fyodorov, Beso Gataev, Artem Gaydukov, Sergey Godin, Vladimir Golitsyn

Video archive for the film The Blackout, which has a domestic theatrical release in the year of 2020. There is currently one video available for the film, of which one and only one is a trailer, as listed below. Happy viewing!

Comments

AROUND THE WEB