Logo

Silence (Zhymzhyrt) (2012)

  • Studio: Unknown
  • Release: November 10, 2012
  • Director: Nargiza Mamatkulova
  • Writer: Nargiza Mamatkulova
  • Cast: Almaz Jolboldu, Jarkynai Balikbaeva, Roza Abdullaeva
  • Genre:
#19,989 20,033