Yo-Yo Girl Cop (2006)

  • Studio: Magnolia Pictures
  • Release: September 30, 2006
  • Director: Kenta Fukasaku
  • Writer: Shoichi Maruyama, Shinji Wada
  • Cast: Aya Matsuura, Riki Takeuchi, Shunsuke Kubozuka, Rika Ishikawa, Erika Miyoshi, Yui Okada
  • Genre: ,

Comments