Tulpan (2009)

  • Studio: Zeitgeist Films
  • Release: April 1, 2009
  • Director: Sergei Dvortsevoy
  • Writer: Sergei Dvortsevoy, Gennadi Ostrovsky
  • Cast: Askhat Kuchinchirekov, Samal Yeslyamova, Ondasyn Besikbasov, Tulepbergen Baisakalov
  • Genre: ,

Comments