Tokyo Gore School (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: July 25, 2009
  • Director: Yôhei Fukuda
  • Writer: Yôhei Fukuda, Kiyoshi Yamamoto
  • Cast: Masato Hyûgaji, Takafumi Imai, Kenta Itogi, Shinwa Kataoka, Kôhei Kuroda, Sôtarô
  • Genre: , ,

Comments