Toad's Oil (Gama no abura) (2009)

  • Studio: Phantom Film
  • Release: June 6, 2009
  • Director: Yakusho Koji
  • Writer: Nakata Hideko, Yakusho Koji
  • Cast: Yakusho Koji, Eita, Nikaido Fumi, Yachigusa Kaoru, Sawayashiki Junichi, Masuoka Toru, Kobayashi Satomi
  • Genre: ,

Comments