The Seven Samurai (Shichinin no samurai) (1956)

  • Studio: Toho
  • Release: November 19, 1956
  • Director: Akira Kurosawa
  • Writer: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto
  • Cast: Takashi Shimura, Yoshio Inaba, Daisuke Kato, Minoru Chiaki, Isao Kimura, Seiji Miyaguchi, Toshiro Mifune
  • Genre: , , , ,

Comments