The Italian (2007)

  • Studio: Sony Pictures Classics
  • Release: January 19, 2007
  • Director: Andrei Kravchuk
  • Writer: Andrei Romanov
  • Cast: Kolya Spiridonov, Denis Moiseenko, Sasha Syrotkin, Andrei Elizarov, Vladimir Shipov, Polina Vorobjeva, Olga Shuvalova, Yuri Itskov, Mariya Kuznetsova, Dariya Lesnikova, Nikolai Reutov
  • Genre: ,

Comments