The Chef of South Polar (Nankyoku Ryôrinin) (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: August 8, 2009
  • Director: Shûichi Okita
  • Writer: Shûichi Okita, Jun Nishimura
  • Cast: Masato Sakai, Kengo Kora, Takashi Ukaji, Kosuke Toyohara
  • Genre: ,

Comments