Take Out (2008)

  • Studio: Cavu Pictures
  • Release: June 6, 2008
  • Director: Sean Baker, Shih-Ching Tsou
  • Writer: Sean Baker, Shih-Ching Tsou
  • Cast: Charles Jang, Jeng-Hua Yu, Wang-Thye Lee, Justin Wan
  • Genre:

Comments