Logo

Stray Dogs (Jiao You) (2013)

  • Studio: Unknown
  • Release: September 5, 2013
  • Director: Tsai Ming Liang
  • Writer: Tsai Ming Liang, Tung Chen Yu, Song Peng Fei
  • Cast: Lee Kang Sheng, Lee Yi Cheng, Lee Yi Chieh, Lu Yi Ching, Chen Shiang Chyi
  • Genre: ,
#3,383 19,026