Smuggler (2011)

  • Studio: Warner Bros Pictures
  • Release: October 22, 2011
  • Director: Katsuhito Ishii
  • Writer: Katsuhito Ishii, Masatoshi Yamaguchi, Kensuke Yamamoto
  • Cast: Satoshi Tsumabuki, Masatoshi Nagase, Yasuko Matsuyuki, Hikari Mitsushima, Masanobu Ando
  • Genre: , ,

Comments