September (2013)

  • Studio: Independent
  • Release: September 5, 2013
  • Director: Penny Panayotopoulou
  • Writer: Penny Panayotopoulou, Kallia Papadaki
  • Cast: Kora Karvouni, Maria Skoula, Nikos Diamantis
  • Genre: ,

Comments