RoboGeisha (2009)

  • Studio: TO Entertainment
  • Release: October 10, 2009
  • Director: Noboru Iguchi
  • Writer: Noboru Iguchi
  • Cast: Naoto Takenaka, Takumi Saito, Suzuki Matsuo
  • Genre: , ,

Comments