Rashomon (1951)

  • Studio: Independent
  • Release: December 26, 1951
  • Director: Akira Kurosawa
  • Writer: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Ry?nosuke Akutagawa
  • Cast: Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori, Takashi Shimura, Kichijiro Ueda, Fumiko Honma, Daisuke Katô, Minoru Chiaki
  • Genre: , , ,

Comments