Quill (2011)

  • Studio: Music Box Films
  • Release: October 10, 2011
  • Director: Yoichi Sai
  • Writer: Shoichi Maruyama, Yoshihiro Nakamura
  • Cast: Kaoru Kobayashi, Kippei Shina, Yukika Sakuratani, Teruyuki Kagawa, Shinobu Terajima
  • Genre: , ,

Comments