Logo

Porco Rosso (1992)

  • Studio: Independent
  • Release: Jluy 18, 1992
  • Director: Hayao Miyazaki
  • Writer: Hayao Miyazaki
  • Cast: Tsunehiko Kamijô, Tokiko Kato, Sanshi Katsura, Shûichirô Moriyama, Akemi Okamura
  • Genre: , ,
#5,692 20,807