Poor Folk (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: October 14, 2012
  • Director: Midi Z
  • Writer: Midi Z
  • Cast: Wang Shin-Hong, Wu Ke-Xi, Zhao De-Fu, Zheng Meng-Lan
  • Genre: ,

Comments