Paprika (2007)

  • Studio: Sony Pictures Classics
  • Release: May 25, 2007
  • Director: Satoshi Kon
  • Writer: Satoshi Kon, Seishi Minakami
  • Cast: Megumi Hayashibara, Toru Emori, Katsunosuke Hori, Toru Furuya, Akio Ohtsuka
  • Genre: , ,

Comments