Logo

Standing Aside, Watching (2013)

  • Studio: Unknown
  • Release: September 9, 2013
  • Director: Giorgos Servetas
  • Writer: Giorgos Servetas
  • Cast: Marina Symeou, Marianthi Pantelopoulou, Nikos Georgakis, Giorgos Kafetzopoulos, Konstadinos Siradakis, Giorgos Ziovas
  • Genre: ,
#9,564 18,967