Monsters Club (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: 2011
  • Director: Toshiaki Toyoda
  • Writer: Toshiaki Toyoda
  • Cast: Eita, Yosuke Kubozuka, KenKen, Mayuu Kusakari, Pyuupiru, Miyuki Matsuda, Jun Kunimura
  • Genre: ,

Comments