Love Exporsure (Ai no mukidashi) (2009)

  • Studio: Independent
  • Release: September 28, 2009
  • Director: Sion Sono
  • Writer: Sion Sono
  • Cast: Takahiro Nishijima, Hikari Mitsushima, Sakura Ando, Makiko Watanabe, Atsuro Watabe
  • Genre: , , , ,

Comments