Lost in the Mountains (2011)

  • Studio: Independent
  • Release: November 20, 2011
  • Director: Gao Zipeng
  • Writer: Gao Zipeng
  • Cast: Zhao Shijian, Jia Xinxu, Julie Gary, Li Jianhui
  • Genre: ,

Comments