The Rice Paddy (La Rizière) (2012)

  • Studio: Independent
  • Release: May 2, 2012
  • Director: Xiaoling Zhu
  • Writer: Simon Pradinas, Xiaoling Zhu
  • Cast: Xiang Chuifen, Shi Guangjin, Wu Shenming, Yang Xiaoyuan, O. Xuexin
  • Genre: ,

Comments